Urna av egyptisk alabaster

Ursprung: Betydande urna av klassisk amforaform. Tillverkad omkring år 1770 troligen i Italien av egyptisk alabaster. Inköpt på en resa omkring år 1792 och hemförd av Pehr Tham för att placeras i stora salongen på Dagsnäs. Urnan är ett exempel på föremål hemtagna vid en resa, en s.k Grand Tour som förmögna och intresserade personer gjorde under 1700-talet. Resorna gick ofta till utgrävningarna vid Pompei och Herculanuem samt till Rom. Souvenirer av olika kvalité och storlek köptes och togs hem för att visa att man förstod de klassiska formerna och idealen. Ofta var souvenirernas storlek sådan att de fick plats i ett normalt bagage. Pehr Tham var fornforskare, hovintendent och godsägare. Han samlade på runstenar och än idag finns det fyra runstenar kvar i parken på Dagsnäs. Han var en stor kulturpersonlighet och bland annat medlem i kungliga akademin för de fria konsterna. Efter att ha köpt Dagsnäs, med anor från medeltiden så lät han uppföra en ny huvudbyggnad samt två flyglar år 1762. Urnan köptes troligen på en resa år 1792. Enligt inventariet var det från början ett par urnor men endast den ena är idag funnen. Urnan skänkte Pehr till sin fru Henriette Lovisa Ulrika Tham. Den här urnan är en form av souvenir men av en annan kvalité. Den finns avbildad och omskriven i texten om Dagsnäs i som ” urnan av orientalisk marmor väger hela 87 kg” . Den finns också avbildad på en bild från det Gyllenhaalska hemmet i Stockholm. Den ärvdes från Thams hustru till den Gyllenhaalska släkten och fördes åter till Dagsnäs på 1950-talet. Den mest kände svensk som gav sig iväg på Grand Tour var Gustaf III. Han köpte stora mängder föremål på sina resor. Den Thamska urnan är en av de mest betydande souvenirer från den nyklassiska epokens resor undantaget de kungliga inköpen.

Såld!