Tazza

Ursprung: Tazza av Röd Rännåsporfyr. Tillverkad vid Älvdalens porfyrverk omkring år 1820.

Kontakta oss angående detta objekt!