”Solsångaren” av Carl Milles

Ursprung: Solsångaren av Carl Milles Carl Milles (1875-1955) skulptur Solsångaren restes till minne av Esaias Tegnér och gestaltar dennes dikt Sång till solen. Den avtäcktes på sin plats längst ut på Strömparterren i Stockholm av kung Gustaf V den 21 oktober 1926. Under den ståtliga invigningsceremonin höll Svenska Akademiens sekreterare Erik Axel Karlfeldt tal och Anders de Wahl reciterade Tegnérs dikt i närvaro av bland andra prins Eugen, Verner von Heidenstam och Sven Hedin. Uppdraget, som Milles fått av Svenska Akademien i slutet av 1910-talet, hade dragit ut på tiden. Kanske för att varken Akademien eller familjen Tegnér till en början var förtjusta i att Milles hade valt att hylla diktaren och biskopen Tegnér med en staty av en ung naken man, i stället för den traditionella porträttbyst man beställt. Det hjälpte inte att den sjungande ynglingen också kunde ses som Apollo, ljusets, diktens och musikens gud i grekisk mytologi. När Solsångaren var fullbordad möttes den till slut ändå av beundran och entusiasm.Milles bad om ränta på pengar som stått inne under det tidskrävande arbetets gång, dock utan framgång eftersom Akademien ansåg att förseningen berodde på att Milles själv gjort otaliga omarbetningar. Solsångaren finns i ett flertal exemplar världen över, till exempel två i USA där Milles bodde under åren 1931-51 och ett i Zürich. När Milles lät göra en avgjutning till Millesgården valde han att avstå från originalskulpturens armar och huvud, så att den snarare framstår som ett antikt fynd. Detta exemplar är signerat C. Milles samt försett med Rasmussens gjutarstämpel. Gjutningen är av hög kvalitet och patinan är vacker. Just denna gjutning lär finnas i sex exemplar, varav ett på Tate i London och ett i Göteborgs konstmuseum, det senare köptes in till museet 1929.

Såld!