Högklassigt gustavianskt konsolbord

Ursprung: Gustavianskt förgyllt konsolbord med sex ben. Synnerligen högkIassigt Stockholmsarbete tillverkat omkring år 1790. Bordet tillskrivet bildhuggare Pehr Ljung. Svenska konsolbord med sex ben är ovanliga. I bordets sarg finns det infällda akvareller som är porfyrimiterade. Skivan är av blybergsporfyr och en av de största kända skivorna någonsin tillverkade vid Älvdalens porfyrverk.

Såld!

Fler bilder