Fransk bordspendyl ca omkring år 1800

Ursprung: Denna ovanliga franska pendyl som skulle heta på svenska "Upptäckten av den nya världen" är en mycket ovanlig fransk endyl från tiden omkring år 1795, Directiore. Brännförgylld och patinerad brons av mycket hög kvalité.

Kontakta oss angående detta objekt!