Ett par gustavianska vägglystrar

Ursprung: Ett par högklassiga vägglystrar. Stockholmsarbeten från omkring år 1790. Stomme av brännförgylld brons behängd med samtida prismor samt slipade glasspjut.

Såld!