Ett par gustavianska kolonnskåp

Ursprung: Ett par gustavianska kolonnskåp med framtagen originalfärg.

Kontakta oss angående detta objekt!