Amor & Psyche

Ursprung: Gipsmodell av Amor & Psyche. Utförd i kretsen kring Johan Tobias Sergel. Sergel var Sveriges mest uppskattade skulptör under 1700-talet. Verksam 1740-1814.

Kontakta oss angående detta objekt!