Återupptäckt byrå av Johan Nils Asplind visas under Antikmässan 2016!

 Asplind 4

En återupptäckt byrå av Johan Nils Asplind

 

Medan intresset för antika fanerade högreståndsmöbler och allmogemöbler växte fram runt förra sekelskiftet, föll skråsnickarnas stora produktion av enklare möbler i glömska. Dessa tillverkades i ljusa svenska träslag som målades för att efterlikna exotiska faner och polykrom intarsia, och fann sina köpare främst inom städernas borgerskap. När möblerna slets, kom de att kasseras eller förvanskas, och när de senare varken varit efterfrågade eller skyddade som antikviteter har dessaursprungligen talrika möbler blivit rariteter. Det är därför mycket glädjande när en målad möbel upptäcks under senare lager av vit färg och genom varsamt, men idogt konservatorsarbete återförs till sitt ursprungliga skick. 

 

Denna byrå är målad av Johan Nils Asplind i Falun. Fyra liknande byråer finns på de kungliga slotten, där de stått i kammare bebodda av hovets lågadliga eller ”ofrälse ståndspersoner”. Hos de kungliga och högadliga dominerade fanermöblerna. Två av dessa är märkta med rödkrita ”målad på Asplinds Werkstad i Falund”. En är signerad ”Johan Dehlin, Säther” och en ”Johan Nordenlund, Vika” troligen snickare som levererat trästommarna.  Den återfunna byrån är brännstämplad CPB, vilket kan vara en snickares mästarstämpel. Den ende hittills kände snickaren i Falun med omnejd vars verksamhetstid och initialer någorlunda stämmer är Carl Petter Weissenberg. Han har i så fall valt initialen till sitt efternamns andra stavelse, vilket inte är otänkbart. 

 

Ytterligare en byrå finns på landshövdingens residens i Falun. Om den köpts in i samband med att landshövdingen Johan Magnus af Nordin med Asplinds hjälp lät renovera residenset, är den tillverkad några år in på 1790-talet, även om desssnedställda hörn och rosengirlander återgår på stockholmsarbeten med faner och intarsia från ca 1780. Asplinds målade byråer ger en god bild av hur fanermöblerna av Stockholms dåtida snickare, som Georg Haupt, tog sig ut i nyskick med infärgad intarsia på en ljust gråtonad botten av björk som skulle påminna om marmor.

 

Johan Nils Asplind föddes 1756 i Harakers socken i Västmanland och avled i Falun 1820 av ”lungsot”, tuberkulos, som var en vanlig dödsorsak i gruvstaden.