Urnor av slipat glas

Årtal: Ca 1810

Ursprung: Ett par urnor av rutslipat glas med brännförgyllda monteringar av mycket hög kvalité.

Origin: A pair of cut glass and gilt bronze urns.

Kontakta oss angående detta objekt!