Urnor av porfyr

Årtal: Ca 1800

Ursprung: Ett par ovanliga urnor av Dysbergsporfyr med brännförgyllda monteringar.

Origin: A pair of unusual Swedish porphyry gilt bronze mounted urns.

Kontakta oss angående detta objekt!