Sågur

Årtal: Omkring år 1815

Ursprung: Ett ovanligt gustavianskt sågur tillverkat i Stockholm omkring år 1800 av Anders Mson Blomberg.

Origin: An important Swedish Rack clock By Anders Mson Blomberg.

Kontakta oss angående detta objekt!