Fransk bordspendyl ca omkring år 1800

Årtal: ca1795-1800

Ursprung: Denna ovanliga franska pendyl som skulle heta på svenska "Upptäckten av den nya världen" är en mycket ovanlig fransk endyl från tiden omkring år 1795, Directiore. Brännförgylld och patinerad brons av mycket hög kvalité.

Origin: "The discovery of the new world". A very rare french gilt bronze directore clock in gilt and patinated bronze.

Kontakta oss angående detta objekt!