Ett par kandelabrar

Årtal: Ca 1815

Ursprung: Ett par franska kandelabrar av brännförgylld och patinerad brons från omkring år 1815.

Origin: A pair of French candelabras in gilt and patinated bronze.

Kontakta oss angående detta objekt!