Ett par cassoletter i empire

Årtal: Ca 1810

Ursprung: Ett par cassoletter i empire av brännförgylld och patinerad brons. Tillverkade i Frankrike omkring år 1810.

Origin: A pair of french gilt and patinated bronze cassolettes.

Kontakta oss angående detta objekt!